Preise

Rennen  

Preis ab 01.04.17 Preis ab 26.05.17
Amadé Radmarathon 95 km

Amadé Radmarathon 146 km

 

59,- Euro p.P.

59,- Euro p.P.

69,- Euro p.P.

69,- Euro p.P.

Rennen  
Preis ab 01.04.17 Preis ab 16.06.17
Mondsee 5 Seen Radmarathon 134 km

Mondsee 5 Seen Radmarathon 200 km  

59,- Euro p.P.

59,- Euro p.P.

69,- Euro p.P.

69,- Euro p.P.

Rennen   Preis ab 01.03.17 Preis ab 01.09.17
Eddy Merckx Radmarathon 102 km

Eddy Merckx Radmarathon 169 km59,- Euro p.P.

59,- Euro p.P.

69,- Euro p.P.

69,- Euro p.P.
Serie   Preis ab 01.03.17
Alpencup
160,- Euro p.P.